کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۶۴
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۴۵۲
مهندسی نرم افزار
توضیحات| نمایش:۵۳۶
پایگاه داده ها جلد 1
توضیحات| نمایش:۳۸۵۱
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۶۷۷
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۴۰۲
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۳۵۶
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۳۹۷
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۷۱۲۰
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۰۶
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۵۰۳۲
سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۴۹۲۳
مجموعه سوالات
توضیحات| نمایش:۴۴۹۵
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۴۰۱۸
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۹۸۲۴
معماری سیستمهای
صفحات :   قبلی | ۱ | ۲ | بعدی       صفحه ۱از ۲