راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی معدن 4 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : مهندسی معدن 4
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرتضی غمگسار - صمد ولی پور
۷۰۲۴
۹۶۴-۸۰۲۰۵۵-۸
۱۳۸۷
۲
شوميز
۵۲۸
۳۲۰,۰۰۰
   جلد چهارم : چال زنی، آتشباری ، تهویه، نگهداری، روشهای استخراج روباز،و زیرزمینی---دروس تخصصی استخراج

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۷۵
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۹۶۰
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۴۷۱
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۸۰۵
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۹۴۳
مهندسی معدن 3