راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فن آوری های هوشمند مهندسی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   آزاده       رشته :   کتابهای مرجع
نام کتاب : فن آوری های هوشمند مهندسی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سید رضا رفیعی طباطبایی
۱۶۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۰-۹
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۹۰
۴۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۷
راهنمای حل معادلات
توضیحات| نمایش:۲۹۶
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۲۹۷
راهنمای حل ریاضیات
توضیحات| نمایش:۲۹۸
حساب دیفرانسیل و
توضیحات| نمایش:۲۹۲
حساب دیفرانسیل و