راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال حرارت جلد 1 کتاب... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : انتقال حرارت جلد 1 کتاب جامع * راهيان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتربهزاد خداکرمی
۷۰۲۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۵-۵
۱۳۹۷
۱
شومیز
۴۰۰
۴۸۰,۰۰۰
   ویژه رشته های مهندسی شیمی .مهندسی مکانیک .مهندسی بیوتکنولوژی.مهندسی پلیمر.مهندسی هسته ای .مهندسی انرژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۹۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۵۴۶
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۹۲۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۹۴۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۸۱۶
دینامیک ماشین