راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مروری بر مسایل متره و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   انتشارات آزاده       رشته :   انتشارات ازاده
نام کتاب : مروری بر مسایل متره و برآورد
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
پرنا
۹۶
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۲۷۹۱
۱۳۹۷
۲
۲۷۶
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۳۹
1001 نقشه معماری و
توضیحات| نمایش:۳۳۲۲
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۲۷۷
کلید جوشکاری ج1
توضیحات| نمایش:۲۷۴
کلید جوشکاری ج2
توضیحات| نمایش:۳۰۱
کلید جوشکاری ج3