راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | توابع عددی و برداری و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   آزاده       رشته :   کتابهای مرجع
نام کتاب : توابع عددی و برداری و انتگرال های چند گانه ریاضی عمومی ج 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
امیر هوشنگ یمینی - دکتر مسعود نیکوکار
۵
۹۷۸۹۶۴۶۲۰۴۱۷۱
۱۳۹۷
۱۲
۵۳۶
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۷
راهنمای حل معادلات
توضیحات| نمایش:۲۹۶
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۲۹۸
راهنمای حل ریاضیات
توضیحات| نمایش:۲۹۹
حساب دیفرانسیل و
توضیحات| نمایش:۲۹۳
حساب دیفرانسیل و