راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی سازه های هوایی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : طراحی سازه های هوایی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترامین فرخ آبادی.مهندس محمدبهرامی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۱-۷
۱۳۹۷
۱
شومیز
۲۷۸
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۴۴
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۱۱۱۸۸
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۸۸۲
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۲۵۲
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۲۳۸۸
فیزیک از آغاز تا