راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سازه های پس کشیده طراحی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : سازه های پس کشیده طراحی واجرا
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
جلال صالحی مبین
۱۷۵
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۴۸-۳
۱۳۹۷
۱
شومیز
۶۱۰
۶۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۶۶
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۱۹
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۰۰
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۸۷۶
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۳۶۸
مفاهیم بهسازی لرزه