راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تکنولوژی ساخت سازه های بلند | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تکنولوژی ساخت سازه های بلند
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حمیدرضا مرادنژاد
۱۷۴
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۵۰-۶
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۷۰
۲۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۰۵
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۶۳
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۳۲
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۹۱۷
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۴۰۶
مفاهیم بهسازی لرزه