راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مفاهیم بهسازی لرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی ومثال کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
رضامکرم آیدنلو
۲۳۶۲
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۳-۱
۱۳۹۶
۱
شومیز
۸۶۷
۵۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۰۷
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۲۶۴
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۳۶۳
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۹۰۷
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۵۱۸
مفاهیم بهسازی لرزه