راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مفاهیم بهسازی لرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی ومثال کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضامکرم آیدنلو
۲۳۶۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۱-۷
۱۳۹۷
۲
شومیز
۸۶۷
۸۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۰۴
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۶۲
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۳۱
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۹۱۷
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۲۰۸
مفاهیم بهسازی لرزه