راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سیستم عامل | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : سیستم عامل
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۷۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۹-۶
۱۳۹۶
۱
شومیز
۲۸۴
۲۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۶۲۷
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۷۹۱
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۶۶۴
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۳۵۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۰۴۲۳
هوش مصنوعی