راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | عملیات واحد1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : عملیات واحد1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین (به سرپرستی ونظارت محمدحسین اقبال احمدی)
۷۰۵۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۳-۴
۱۳۹۶
۱
شومیز
۴۹۰
۳۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۴۷۲
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۴۵۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۹۸۶
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۱۵۱
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۳
مکانیک سیالات جلد 1