راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | دینامیک غیرخطی سازه ها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : دینامیک غیرخطی سازه ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهنام ادهمی.آرش رستمی.وکاوه حقیقی
۶۵۳۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۴-۶
۱۳۹۶
۱
شومیز
۲۶۲
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۷۱۹
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۹۰۵
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۶۳۶
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۱۴۴
مفاهیم بهسازی لرزه
توضیحات| نمایش:۹۶۰
مفاهیم بهسازی لرزه