راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ساخت و تولید ج 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد صالحی-حسین محمدی نجف آبادی
۷۲۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۷-۰
۱۳۹۵
۲
۵۲۰
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۸۸۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۰۶۶
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۵۲۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۴۵۴
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۸۰۱۷
ریاضی 1و2 مکانیک