راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تکنولوژی بازرسی جوش | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   جوشکاری
نام کتاب : تکنولوژی بازرسی جوش
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سعیدرضا دادخواه - امیر دادخواه
۱۰۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۹-۴
۱۳۹۵
۴
شومیز
۳۹۶
۵۰۰,۰۰۰