راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متره و برآورد (پور حصیری) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   معماری
نام کتاب : متره و برآورد (پور حصیری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
غلامرضا پور حصیری
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۲۱-۴
۱۳۹۴
۶
رقعی
۴۲۴
۲۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۳۱
طراحی گرافیک دریک
توضیحات| نمایش:۱۰۴
اصول نظارت درسازه
توضیحات| نمایش:۱۰۲
اصول نظارت درسازه