راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متالورژی کاربردی چدن ها ج1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   متالورژِی
نام کتاب : متالورژی کاربردی چدن ها ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرعش مرعشی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۲-۸
۱۳۹۰
۵
شومیز
۱۸۰
۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۱۵
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۵۱۸
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۵۵۱
متالورژی کاربردی