راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی نفت 10 ( اصول ومبانی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مهندسی نفت 10 ( اصول ومبانی مهندسی بهره برداری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
نوید میرجردوی - سیدحامد حاجی سیدی - امیرحسین ظهوریان)
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۱-۷
۱۳۹۷
۳
شومیز
۴۴۸
۳۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۹۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۱۸۰
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۱۶۲۸
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۸۰۷۵
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۸۶۰
مهندسی مخازن جلد 1