راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی نفت 10 ( اصول ومبانی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مهندسی نفت 10 ( اصول ومبانی مهندسی بهره برداری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نوید میرجردوی - سیدحامد حاجی سیدی - امیرحسین ظهوریان)
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۱-۷
۱۳۹۴
۲
شومیز
۴۴۰
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۳۷۲
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۸۵۷۷
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۰۶۷۸
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۳۷۷
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۱۷۹
مهندسی مخازن جلد 1