راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استاتیک: درس ,نکات و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : استاتیک: درس ,نکات و آزمونهای کارشناسی ناپیوسته عمران و...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
نیما خاکزاد رستمی ,مصطفی محمدی
۰
۹۶۴-۹۶۸۰۲-۶-۸
۱۳۸۶
۱
شومیز
۲۶۲
۵۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۳۰
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۳۶۷
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۱۷۸
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۳۰
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۳۸
تكنيك‌هاي پيشرفته