راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کاربرد استاندارد 2800... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرتضی نیکو روش
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۹-۲
۱۳۹۴
۲
شومیز
۲۲۶
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۸۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۴۱۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۲۴۱
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۸۳
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۹۷
تكنيك‌هاي پيشرفته