راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سوالات آزمون نظام مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات,نظارت و اجرا آبان 93
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
هوشیار خزایی - منصوره اسماعیل نژاد
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۷-۸
۱۳۹۴
۱
شومیز
۹۸
۱۰۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۳۰
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۳۶۷
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۱۷۸
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۳۰
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۳۸
تكنيك‌هاي پيشرفته