راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | دکتری مهندسی نفت (شبیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : دکتری مهندسی نفت (شبیه سازی مخازن هیدروکربوری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهروز حریمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۳-۴
۱۳۹۳
۱
۰
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۱۲
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۲۹۶
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۲۵۴
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۷۰۱۴
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۶۱۸
مهندسی مخازن جلد 2