راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ارشد معادلات دیفرانسیل ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ارشد معادلات دیفرانسیل ج1 نیکوکار
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر مسعود نیکوکار
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۸۳-۶
۱۳۹۳
۲
شومیز
۴۸۶
۲۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۴۹۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۸۶۲۳
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۱۵۳
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۰۰۰
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۷۴۵۴
ریاضی 1و2 مکانیک