راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدیریت بازاریابی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : مدیریت بازاریابی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احسان آقامیری - داریوش طهماسبی آقبلاغی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۳۹-۷
۱۳۹۳
۱
شومیز
۲۹۶
۱۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۹۷۹
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۸۲۴۴
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۴۷۰۸
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۶۳۹
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۵۰۰
استعداد و آمادگی