راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نفت 9 (اصول و مبانی مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : نفت 9 (اصول و مبانی مهندسی حفاری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میرجردوی -بابک بهرامی - میر اسماعیلی - خضر لوی اقدم - حیدری...
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۸۰-۹
۱۳۹۴
۲
شومیز
۴۲۴
۳۰۰,۰۰۰
   مهنسی نفت جلد 9 (اصول و مبانی مهندسی حفاری) ویژه گرایش های مخازن هیدروکربوری -و اکتشاف نفت

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۹۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۳۸۳
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۳۶۹
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۷۱۶۰
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۶۹۰
مهندسی مخازن جلد 2