راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک نکات معماری 16 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : بانک نکات معماری 16
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۲۲-۹
۱۳۹۳
۱
۶۱۶
۳۰۰,۰۰۰
   شامل : خلاصه دروس تخصصی و نکات کلیدی ویژه گرایش های: مهندسی معماری معماری داخلی  تکنولوژی معماری بازسازی پس از سانحه   ویژه دانشگاه آزاد اسلامی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۹۵۹
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۳۱۳
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۸۳۲
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۸۰۵۲
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۳۲
معماری 6(درک عمومی