راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استعدا تحصیلی و زبان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   کلیه گروه ها       رشته :   کلیه رشته ها
نام کتاب : استعدا تحصیلی و زبان دکتری(علوم انسانی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آیدین استوار-حسن هوشمند
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۲۰-۵
۱۳۹۳
۱
شومیز
۲۶۰
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۶۶۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۵۲۵۶
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۶۴۲۱
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۴۸۸
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۵۵۲۸
ریاضیات دکتری