راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آزمون های نظام مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : آزمون های نظام مهندسی ساختمان های بتن آرمه(علم عمران)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
هوشیار خزایی
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۱-۶
۱۳۹۳
۱
شومیز
۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۸۵
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۴۱۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۲۴۳
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۸۴
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۹۹
تكنيك‌هاي پيشرفته