راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | GMAT استعداد و آمادگی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی (مدنی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سیدعلی مدنی کزازی - نیوشا پارسی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۴-۴
۱۳۹۳
۱
شومیز
۶۵۲
۳۵۰,۰۰۰
   توضیح: آقای سید علی مدنی کزازی استاد کلاسهای درس  gmat(استعداد تحصیلی) موسسه ماهان می باشند.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۵۸۱
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۹۰۸۶
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۲۵۶
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۴۳۹
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۰۵۱
استعداد و آمادگی