راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پرو‍ژ ه هاي كاربردي در... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : پرو‍ژ ه هاي كاربردي در SAFE14x-12x
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسن باجي
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۹
۱۳۹۳
۱
خشتي
۸۳۴
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۸۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۴۱۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۲۴۱
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۸۳
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۹۶
تكنيك‌هاي پيشرفته