راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | روش‌ها و نكات مدل‌سازي و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : روش‌ها و نكات مدل‌سازي و تحليل ساختمان‌ها در ETABS
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
تأليف حسن باجي
۰
BN ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۷۶-۰۶-۳
۱۳۹۲
۵
۸۷۸
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۳۰
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۳۶۷
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۱۷۸
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۳۰
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۳۸
تكنيك‌هاي پيشرفته