راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحليل و طراحي دال‌ها و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
تاليف و ترجمه: مهدي داودنبي
۰
ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۵-۵
۱۳۹۲
۱
۴۹۲
۲۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۴۵۹
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۳۰۷
جزييات
توضیحات| نمایش:۳۷۵۰
طراحي جامع
توضیحات| نمایش:۱۹۶۷
GPS و نقشه‌هاي
توضیحات| نمایش:۳۶۵۲
تحليل استاتيكي و