راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تولید صنعتی بتن مقاومت بالا | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تولید صنعتی بتن مقاومت بالا
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
کامبیز جانمیان
۰
۹-۱۷-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۲
۱
۹۰
۳۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۳۰۷
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۵۲۹
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۷۵۰
طراحي جامع
توضیحات| نمایش:۱۹۶۷
GPS و نقشه‌هاي
توضیحات| نمایش:۳۶۵۲
تحليل استاتيكي و