راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | رشد وتکامل حرکتی دکتری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   کلیه گروه ها       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : رشد وتکامل حرکتی دکتری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سیدکاوس صالحی
۸۲۶۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۴-۲
۱۳۹۶
۴
شومیز
۴۸۶
۶۰۰,۰۰۰
   برای دریافت سوالات , منابع و آخرین تغییرات آزمون دکتری از وب سایت http://www.irphd.ir  دیدن نمایید.