راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بیوشیمی و میکروبیولوژی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مریم شرکاء - فاطمه قربانی-الهام شیروانی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۲-۸
۱۳۹۲
۲
شومیز
۵۱۲
۲۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۷۴۶
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۱۰۲۳۸
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۶۶۲
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۸۰۴
مکانیک سیالات جلد 1
توضیحات| نمایش:۲۰۴۷۶
ترمودینامیک جلد 1