راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بیوشیمی و میکروبیولوژی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مریم شرکاء - فاطمه قربانی-الهام شیروانی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۲-۸
۱۳۹۲
۲
شومیز
۵۱۲
۲۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۰۱۰
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۲۵۳
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۷۷۳
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۸۲۷
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۴۱۱
ریاضیات کاربردی