راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 17 (مبانی بازسازی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 17 (مبانی بازسازی پس از سانحه)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۵-۹
۱۳۹۲
۱
شومیز
۴۰۸
۱۶۰,۰۰۰
   این کتاب شامل دروس :مبانی بازسازی پس از سانحه, تاریخ شهر در ایران,هندسه ورسم فنی ,آسانسورها وپله های برقی ,صرفه جویی در مصرف انرژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۲۳۷
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۴۵۵
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۹۴۸
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۹۵۶۱
معماری 7 (درک عمومی
توضیحات| نمایش:۴۴۲۰
معماری 9کتاب