راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک سوالات مهندسی شیمی ج1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : بانک سوالات مهندسی شیمی ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۴۷-۵
۱۳۹۲
۱
شومیز
۵۲۸
۲۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۱۳۹۳
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۰۳۴
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۵۷۹
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۳۵۸
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۱۱۵
ریاضیات کاربردی