راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول مقاوم سازی ساختمان ها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : اصول مقاوم سازی ساختمان ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر سید مهدی تنکابنی پور
۷۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۲۹-۱
۱۳۹۲
۳
۲۴۰
۲۰۰,۰۰۰
   این کتاب شامل یک عدد dvdبوده که حاوی : نرم افزارهای کاربردی, آیین نامه های لرزه ای, آیین نامه های فارسی می باشد. 

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۷۷۴
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۸۱۴۵
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۸۶۵
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۱۰۵۳۹
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۳۶۶
مهندسی معدن 3