راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مبانی سنجش از دور | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : مبانی سنجش از دور
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سید باقر فاطمی - دکتر یوسف رضایی
۱۲۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۰-۳
۱۳۹۶
۵
شومیز
۳۵۰
۳۰۰,۰۰۰
   قابل استفاده برای دانشجویان رشته های : عمران - نقشه برداری - سنجش از دور -GIS- زمین شناسی - جغرافیا - محیط زیست و ...

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۱۸۸
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۸۸۳
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۲۵۳
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۲۳۸۹
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۳۲۵
تشریح کامل مسائل