راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مجموعه هنرهای ساخت ومعماری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۱-۱
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۶۲
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۵۸۵
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۶۳۹
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۵۰۷
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۶۸۳
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۸۶۹
طراحی فنی2 و اجزاء