راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب اول بخش:دوم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۲
۹۶۴-۵۰۱-۰۸۵-۳
۱۳۸۵
۱
شومیز
۳۶۴
۵۰,۰۰۰
   فرهنگ و هنر ایران و جهان بخش دوم :جهان

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۲۹۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۳۶۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۲۵۴
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۴۷۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۶۰۰۹
مرمت و احیای بناها