راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | دینامیک ماشین | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : دینامیک ماشین
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
روح اله حسینی - حمزه صالحی پور
۷۲۳۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۲-۷
۱۳۹۳
۵
شومیز
۳۰۰
۲۵۰,۰۰۰
   به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب به http://r-hosseini.ir/  مراجعه شود.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۸۷۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۰۵۰
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۵۱۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۴۴۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۷۹۹۹
ریاضی 1و2 مکانیک