راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 6(درک عمومی معماری) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 6(درک عمومی معماری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۷-۳
۱۳۹۲
۵
شومیز
۴۷۲
۲۰۰,۰۰۰
   درک عمومی معماری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۸۴۱
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۲۵۵
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۷۹
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۹۸۹
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۹۳۱۹
معماری 7 (درک عمومی