راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 1(دروس فنی ساختمان 1) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 1(دروس فنی ساختمان 1)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۶-۶
۱۳۹۲
۶
شومیز
۴۳۲
۱۸۰,۰۰۰
   شامل : دروس فنی ساختمان شناخت مواد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۴۰۲
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۹۲۳
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۹۵۱۸
معماری 7 (درک عمومی
توضیحات| نمایش:۴۳۹۵
معماری 9کتاب
توضیحات| نمایش:۶۴۱۳
معماری 10کتاب