راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوش مصنوعی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۴-۹
۱۳۹۵
۷
شومیز
۴۷۲
۴۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۶۲۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۷۹۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۶۶۵
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۳۵۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۴۸۶۷
پایگاه داده ها