راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معادلات دیفرانسیل - آمار... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : معادلات دیفرانسیل - آمار و احتمال
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی -محمدخدامی السعیدی
۷۱۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۶۲-۷
۱۳۹۰
۳
شوميز
۶۲۴
۱۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۲۴۸
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۸۶۶
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۳۵۸
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۵۳۰
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۸۴۷
مهندسی معدن 3