راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل فرآیندها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : کنترل فرآیندها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد حسین اقبال احمدی
۷۰۵۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۱-۹
۱۳۹۶
۵
شوميز
۴۱۶
۳۲۰,۰۰۰
   رتبه سوم کار شناسی ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۵۴۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۶۸
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۱۴۷۴
مکانیک سیالات جلد 1
توضیحات| نمایش:۱۹۹۷۷
ترمودینامیک جلد 1
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۶
ترمودینامیک2(ویژه