راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی انگلیسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : زبان تخصصی انگلیسی مهندسی شیمی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی عسکری ، عليرضا حاجی زاده
۷۰۵۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۱-۳
۱۳۹۳
۴
شوميز
۴۴۰
۲۵۰,۰۰۰
   ويژه رشته های مهندسی شيمی ، مهندسی بيوتکنولوژی ، مهندسی مخازن هيدروکربوری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۲۶۰
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۹۸۸۱
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۰۰۸
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۵۶۸
ریاضیات کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۱۱۶۱
مکانیک سیالات جلد 1