راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی انگلیسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : زبان تخصصی انگلیسی مهندسی شیمی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی عسکری ، عليرضا حاجی زاده
۷۰۵۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۱-۳
۱۳۹۳
۴
شوميز
۴۴۰
۲۵۰,۰۰۰
   ويژه رشته های مهندسی شيمی ، مهندسی بيوتکنولوژی ، مهندسی مخازن هيدروکربوری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۰۶۷
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۲۸۱
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۴۷۴
مکانیک سیالات جلد 1
توضیحات| نمایش:۱۹۹۷۷
ترمودینامیک جلد 1
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۶
ترمودینامیک2(ویژه