راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مکانيک 20 آزمون بخش... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسی مکانيک 20 آزمون بخش دوم( استاتیک - مقاومت مصالح -...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مجيد وزيری راد - روح ا... خدا ويردی - محبوبه زمانی نژاد - محمد...
۷۲۳۵
۹۶۴-۸۰۲۰-۷۷-۹
۱۳۸۶
۲
شوميز
۳۲۸
۵۵,۰۰۰
   بخش دوم/ جامدات ( استاتيک - مقاومت مصالح - طراحی اجزاء سيستم) -20دوره آزمون به سبک کنکور کارشناسی ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۳۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۶۸
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۸۶۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۷۴۴
دینامیک ماشین
توضیحات| نمایش:۱۱۹۲۱
ارتعاشات